Intrekking beroep in cassatie

De staatssecretaris van Financiën heeft het beroep in cassatie tegen een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden ingetrokken. De uitspraak heeft betrekking op de afwaardering van een tot het ondernemingsvermogen behorende woning bij de overgang naar het privévermogen van de ondernemer.

De zaak betrof een vof, die kort na het aangaan werd beëindigd. De beëindiging van de vof of het tijdstip daarvan stond niet vooraf vast. Gedurende de periode van bestaan kan de waarde van een tot het ondernemingsvermogen behorende woning zodanig stijgen dat de afwaardering bij de overgang naar privé niet per definitie hoger zal zijn dan de door de vof te behalen winsten. Op basis daarvan kan de rechter tot het oordeel komen dat subjectief aan het winstoogmerk is voldaan. Volgens de staatssecretaris heeft het hof ten onrechte die subjectieve toets achterwege gelaten.

Het oordeel van het hof inzake de keuzevrijheid bij de etikettering van het pand is volgens de staatssecretaris in overeenstemming met een arrest van de Hoge Raad uit 2003. Het hof heeft de stelling van de inspecteur dat sprake is van fraus legis verworpen. Een uit de keuzevrijheid van vermogensetikettering voortvloeiend verlies is in beginsel niet in strijd met doel en strekking van de wet. Dat kan anders liggen als van te voren vaststaat dat de vof slechts zeer kort zal bestaan. Dat zou de reële economische betekenis van het aangaan van de vof ter discussie stellen. De inspecteur heeft dat niet aannemelijk kunnen maken.

Overigens wordt vanaf de inwerkingtreding van een besluit van 20 juni 2018 in dergelijke gevallen een afwaardering niet meer goedgekeurd. In gevallen waarin wel mag worden afgewaardeerd is de afwaardering beperkt tot 15%. Voorwaarde is dat het pand minimaal drie jaar tot het ondernemingsvermogen heeft behoord. De staatssecretaris wijst erop dat de mogelijkheden van een afwaardering inmiddels behoorlijk zijn ingeperkt.

Bron:Ministerie van Financiƫn| jurisprudentie| nr. 2022-00000180298| 06-07-2022
Meld je aan voor de JUNTZ nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.